Všeobecné obchodné podmienky

Náš portál je sprostredkovateľom vyhotovenia energetického certifikátu treťou stranou a riadi sa tak obchodnými podmienkami vyhotoviteľa.