Energetický certifikát budovy online

ECB pre rodinný dom za 99€
ECB pre byt za 80€
podľa zákona č. 555/2005 o energetickej hospodárnosti budov

 • Certifikát určuje, do akej miery je dom energeticky hospodárny.
 • Posudzovaná budova sa začlení do energetickej triedy A0 – G.
 • Certifikát môže obsahovať aj návrhy pre zaradenie do nižšej energetickej triedy.
 • Energetický certifikát patrí medzi dokumentáciu potrebnú pre kolaudáciu nehnuteľnosti.
 • Po vyplnení online formulára s pripojenou projektovou dokumentáciou vám do 3 dní doručíme energetický certifikát.
Energetický certifikát budovy online - ecertifikat.sk

NOVINKA: ECB pre byt

Po novom si môžete už objednať online aj energetický certifikát budovy pre byt.

Priebeh certifikácie

Po vyplnení online formulára s pripojenou projektovou dokumentáciou vám do 3 dní doručíme energetický certifikát.

Koľko stojí certifikát?

Cena energetického certifikátu pre rodinný dom je 99€. Pre samostatný byt je cena 80€.

Na čo slúži certifikát?

Energetický certifikát určuje, do akej miery je dom energeticky hospodárny. Posudzovaná budova sa začlení do energetickej triedy A0 – G.

Koho sa týka certifikát?

Povinnosť vlastniť certifikát sa týka majiteľov nových stavieb, nehnuteľností určených na predaj alebo prenájom.

Naše služby

Energetický certifikát budovy online pre rodinný dom

Energetický certifikát je dnes možné vybaviť aj z domova. Ak sa zadávateľ rozhodne pre energetický certifikát online, stačí, ak do požadovaného formulára zadá všetky potrebné údaje a svoj energetický certifikát tak môže získať bez zbytočného vybavovania.

Energetický certifikát online sa využíva čoraz častejšie, vzhľadom na jednoduchosť a pohodlnosť pri jeho vybavovaní. Stačí mať k dispozícii všetky potrebné podklady a energetický certifikát online je otázkou pár jednoduchých úkonov.

Objednať ECB pre rodinný dom online

Energetický certifikát pre byty online

Od 01.01.2017 nadobúda účinnosť vyhláška č. 324/2016 Z.z., ktorá určuje spôsob vyhotovenia energetického certifikátu bytu alebo samostatnej časti budovy.

Energetický certifikát bytu je povinný v prípade:

 • predaja
 • prenájmu bytu.

Objednať ECB pre byt online

Ostatné služby

 • Energetické posúdenie objektu k stavebnému povoleniu
 • Energetický audit
  • podniky s počtom zamestnancov viac ako 250
  • podniky s obratom vyšším ako 50 mil. EUR
  • podniky s celkovou ročnou súvahou vyššou ako 43 mil. EUR
 • Energetická služba garantovaná a podporná

Viac sa dozviete v Ostatné služby.

Budovy zodpovedajú za 40% celkovej spotreby energie v Európskej únii. Počet budov narastá, čo má za následok zvyšovanie spotreby energie. Európska únia prijala opatrenia na zníženie spotreby energie spolu so zvýšeným využívaním energie z obnoviteľných zdrojov, čím plní dohody Kjótskeho protokolu.

Opatrenia v podobe zvyšovania energetickej efektívnosti budov je dôvod prečo bol prijatý zákon o Energetickej hospodárnosti a v ňom definovaný energetický certifikát. Certifikát a jeho výstupy v podobe kategorizácie budov a návrhy opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov sú nástrojoe ako tieto ciele plniť. Preto sa na Slovensku od roku 2005 stretávame s pojmom Energetická hospodárnosť a Energetický certifikát. Ďalšie dôvody sú ekologické a ekonomické.

Energetická certifikácia budovy je preto jedným z nástrojov, aby každý staviteľ začal uvažovať o úspornosti a efektívnosti budovy ešte počas jej projektovania. Úsporné a racionálne využívanie prírodných zdrojov a požiadavky na ochranu životného prostredia sú v súčasnosti prioritami, ktoré sa začínajú dotýkať každého. Spotreba energie v budovách tvorí významný podiel z celkovej spotreby energie v jednotlivých ekonomikách. Snaha o jej zníženie sa premieta aj do oblasti správy budov a bude mať rovnako vplyv na trh s nehnuteľnosťami. Významným nástrojom sa v tejto súvislosti stáva energetická certifikácia budov.

Predpokladáme, že v budúcom desaťročí bude hrať energetický certifikát budovy dôležitú úlohu pri rozhodovaní o jej kúpe.