Energetický certifikát budovy online

ECB pre rodinný dom za 99€
ECB pre byt za 80€
ECB pre bytový dom od 290€
podľa zákona č. 555/2005 o energetickej hospodárnosti budov

 • Certifikát určuje, do akej miery je dom energeticky hospodárny.
 • Posudzovaná budova sa začlení do energetickej triedy A0 – G.
 • Certifikát môže obsahovať aj návrhy pre zaradenie do nižšej energetickej triedy.
 • Energetický certifikát patrí medzi dokumentáciu potrebnú pre kolaudáciu nehnuteľnosti.
 • Po vyplnení online formulára s pripojenou projektovou dokumentáciou vám do 3 dní doručíme energetický certifikát.
Energetický certifikát budovy online - ecertifikat.sk

NOVINKA: ECB pre bytový dom

Po novom si môžete už objednať online aj energetický certifikát budovy pre bytový dom. Cena pre bytový dom bez vzduchotechniky je 290€ a so vzduchotechnikou 390€

Priebeh certifikácie

Po vyplnení online formulára s pripojenou projektovou dokumentáciou vám do 3 dní doručíme energetický certifikát.

Koľko stojí certifikát?

 • Rodinný dom: 99€
 • Samostatný byt: 80€
 • Bytový dom bez vzduchotechniky: 290€
 • Bytový dom so vzduchotechnikou: 390€

Na čo slúži certifikát?

Energetický certifikát určuje, do akej miery je dom energeticky hospodárny. Posudzovaná budova sa začlení do energetickej triedy A0 – G.

Koho sa týka certifikát?

Povinnosť vlastniť certifikát sa týka majiteľov nových stavieb, nehnuteľností určených na predaj alebo prenájom.

Naše služby

Energetický certifikát budovy online pre rodinný dom (99€)

Energetický certifikát je dnes možné vybaviť aj z domova. Ak sa zadávateľ rozhodne pre energetický certifikát online, stačí, ak do požadovaného formulára zadá všetky potrebné údaje a svoj energetický certifikát tak môže získať bez zbytočného vybavovania.

Energetický certifikát online sa využíva čoraz častejšie, vzhľadom na jednoduchosť a pohodlnosť pri jeho vybavovaní. Stačí mať k dispozícii všetky potrebné podklady a energetický certifikát online je otázkou pár jednoduchých úkonov.

Objednať ECB pre rodinný dom online

Energetický certifikát pre byt online (80€)

Od 01.01.2017 nadobúda účinnosť vyhláška č. 324/2016 Z.z., ktorá určuje spôsob vyhotovenia energetického certifikátu bytu alebo samostatnej časti budovy.

Energetický certifikát bytu je povinný v prípade:

 • predaja
 • prenájmu bytu.

Objednať ECB pre byt online

Energetický certifikát budovy online pre bytový dom (290€/390€)

Energetický certifikát pre bytový dom si môžete už objednať online cez našu stránku.

Objednať ECB pre bytový dom online

Ostatné služby

 • Energetické posúdenie objektu k stavebnému povoleniu
 • Energetický audit
  • podniky s počtom zamestnancov viac ako 250
  • podniky s obratom vyšším ako 50 mil. EUR
  • podniky s celkovou ročnou súvahou vyššou ako 43 mil. EUR
 • Energetická služba garantovaná a podporná

Viac sa dozviete v Ostatné služby.

Budovy zodpovedajú za 40% celkovej spotreby energie v Európskej únii. Počet budov narastá, čo má za následok zvyšovanie spotreby energie. Európska únia prijala opatrenia na zníženie spotreby energie spolu so zvýšeným využívaním energie z obnoviteľných zdrojov, čím plní dohody Kjótskeho protokolu.

Opatrenia v podobe zvyšovania energetickej efektívnosti budov je dôvod prečo bol prijatý zákon o Energetickej hospodárnosti a v ňom definovaný energetický certifikát. Certifikát a jeho výstupy v podobe kategorizácie budov a návrhy opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov sú nástrojoe ako tieto ciele plniť. Preto sa na Slovensku od roku 2005 stretávame s pojmom Energetická hospodárnosť a Energetický certifikát. Ďalšie dôvody sú ekologické a ekonomické.

Energetická certifikácia budovy je preto jedným z nástrojov, aby každý staviteľ začal uvažovať o úspornosti a efektívnosti budovy ešte počas jej projektovania. Úsporné a racionálne využívanie prírodných zdrojov a požiadavky na ochranu životného prostredia sú v súčasnosti prioritami, ktoré sa začínajú dotýkať každého. Spotreba energie v budovách tvorí významný podiel z celkovej spotreby energie v jednotlivých ekonomikách. Snaha o jej zníženie sa premieta aj do oblasti správy budov a bude mať rovnako vplyv na trh s nehnuteľnosťami. Významným nástrojom sa v tejto súvislosti stáva energetická certifikácia budov.

Predpokladáme, že v budúcom desaťročí bude hrať energetický certifikát budovy dôležitú úlohu pri rozhodovaní o jej kúpe.