Objednávka energetického certifikátu

Vyplňte krátky formulár a my Vás budeme kontaktovať.

Objednávka ECB pre byt

Údaje o zákazníkovy
Fakturačné a poštové údaje
Údaje o stavbe
Informácie pre vypracovanie ECB
Dokumenty
Dokumenty potrebné pre správny výpočet ECB
Potvrdenie objednávky a spôsob platby
Súhlas so spracovaním a vybranie spôsobu platby

Fakturačné údaje

Adresa doručenia (iná ako fakturačná)

Kontakty

Číslo zadávajte v medzínárodnom tvare napr.: +421910123456

Účel energetického certifikátu budovy - bytovej jednotky

Vyberte za akým účelom potrebujete vypracovať energetický certifikát.

Základné údaje o stavbe

Skladba obalovej konštrukcie

Vykurovanie

Spôsob regulácie, výmeny vzduchu a vyregulovania sys.stúpačiek

Príprava TV

Poprosíme o pripojenie nasledovných dokumentov

  • Projektová dokumentácia (minimálne pôdorys)
  • Fotografie domu z prednej strany s vyznačeným bytom, pre ktorý žiadate o ECB
  • Fotografie z interiéru (radiátory, vodovodné batérie, rohy okien)
Ukážka fotografie domu s vyznačeným bytom.
Projektová dokumentácia (minimálne pôdorys)
Fotografie domu z prednej strany s vyznačeným bytom, pre ktorý žiadate o ECB
Fotografie z interiéru (radiátory, vodovodné batérie, rohy okien)
Ďalšie dokumenty

E-mail pre potvrdenie objednávky

Spôsob platby

Spôsob dopravy

Poznámky

Doplňujúce informácie, napr. odlišnosti skutkového stavu oproti priloženej projektovej dokumentácii, a pod.